/ webová analytika

Webovou analytikou rozumíme měření, sběr, analýzu a reportování dat ze stránek za účelem zvyšování výkonnosti stránek a plnění stanovených cílů. Webová analytika je nástrojem pro pochopení chování návštěvníka (potencionálního zákazníka) na webových stránkách, zjištění odkud návštěvníci přicházejí na web nebo naopak odkud odcházejí. Přináší také zjištění slabých míst webových stránek.

Na základě zjištěných údajů lze poté provádět úpravy stránek tak, aby webová stránka byla efektivnější.

Co se můžu dozvědět pomocí webové analytiky?

  • Odkud návštěvníci nejčastěji přicházejí?
  • Kolik času tráví na stránkách a co je zajímá?
  • Jestli jsou na stránkách nějaké chyby?
  • Návratnost konkrétních reklamních kampaní?
  • Kolik stojí jeden zákazník?
  • Jaký efekt přináší optimalizace pro vyhledávače?
Webová analytika s Google Analytics

Chcete pochopit, jak se návštěvníci chovají na Vašich stránkách?

Najměte si nás!